حضور و سخنرانی دکتر رسول جلیلی در جلسه ستاد انتخاباتی با موضوع هم اندیشی حضور حداکثری در انتخابات دوم اسفند - دکتر جلیلی