در گفت‌وگو با جلیلی مطرح شدفرآیند عزل و نصب دبیر شورای عالی فضای مجازی عضو حقیقی شورای ‌عالی فضای مجازی گفت: در فاصله بین عزل دبیر قبلی و انتصاب دبیر جدید، رئیس شورا می‌تواند فردی را به عنوان سرپرست و به مدت حداکثر سه ماه منصوب کند. - دکتر جلیلی